KOHER HQ

KOHER - Head Quarter [South Korea]

  2BA 509, 2179-9, Jungwang-dong, Sihueng-si, Gyeonggi-do, KOREA

[본사] 시흥시 정왕동 2179-9번지(2바509)  2층

[공장] 시흥시 정왕동 2179-9번지(2바509)  1층

Tel: 82-70-4238-0909
Fax: 82-31-495-5978

공정사진.PNG

Follow Us on

KOHER CHINA

KOHER - Branch [China]

319, Liaobang Rd, Tongli Town, Wujiang District, Suzhou city, Jiangsu Prov, China 

Tel: 86-512-63939512

KOHER CHINA1.jpg